BIJLESSEN

 

In de Zandstraat 12 te Zulzeke, kan je bijlessen voor de vakken van het middelbaar ASO of TSO ontvangen. Wiskunde, biologie, fysica, chemie, aardrijkskunde, Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, economie,
techniek,… Graag voldoende vooraf aanvragen.

vallen