AANBOD

Verkennende gesprekken en evaluatiegesprekken met de ouders zijn voorzien en altijd gratis

1. ‘Individuele leercoaching’

 

‘Studeren is geen aangeboren vaardigheid. Het is iets wat je kan en moet leren.’

 

In deze één op één begeleiding wordt gezocht naar specifieke knelpunten in het leerproces van de jongere en bijgestuurd. Altijd constructief op weg helpen om met vallen en opstaan, traag maar zeker proberen vooruitgang te boeken. Leermethodiek, faalangst, discipline, uitstelgedrag,… het wordt onderzocht en aangepakt. 

Deze begeleiding gebeurt minimum één maal per week in Zulzeke, op een gezamenlijk afgesproken moment, meestal anderhalf uur.  Prijsaanvraag via info@braintools.be

 

2. ‘Begeleide studie voor en tijdens proefwerken’

 
 

Een maand voor de examens en tijdens de proefwerkperiode, kunnen leerlingen in Zulzeke, Zandstraat nr 12,  in een beperkte groep ‘begeleid’ komen studeren. Tijdens de week, maar ook op zaterdag en zondag. 

De nodige ontspanning of pauzes, inhoudelijk bijwerken van de vakken en mentale ondersteuning wordt uw student aangeboden. Inschrijven is noodzakelijk want de plaatsen zijn beperkt.

Prijsaanvraag via info@braintools.be

 

3. ‘Bijlessen: alle vakken van het middelbaar’

Mogelijkheid tot het bijwerken van leerstof of inhoud van alle vakken van het middelbaar. 

4. ‘Workshop “leuker en efficiënter” leren leren’

In kleine groepjes  wordt een workshop aangeboden in Zulzeke, Zandstraat 12. Het is een zeer praktische cursus, van wekelijks 2 uren gedurende een maand, waarin jongeren leren hoe hersenen leerstof onthouden, hoe ze zich beter kunnen organiseren, plannen, schematiseren, zich controleren, vragen stellen en de kracht van het herhalen leren voelen.  De nadelen van uitstelgedrag en  de voordelen van dagelijkse kleine inspanning of discipline worden meegegeven!

 

Dit alles op een heel speelse manier! Geen prestatiedruk, geen schoolse sfeer. Ongedwongen de valkuilen en noodzakelijkheden ondervinden van het leren. Door deze inzichten bij te brengen worden de cursisten wijzer , bewuster en sturen zij hopelijk hun leermethodiek bij. Dat is mijn streefdoel tijdens deze sessies.

Data workshops ‘leuker en efficiënter leren leren’:  klik hier
  

 

5. ‘Spreekbeurten’

Spreekbeurten voor scholen van het 6de lager of eerste graad middelbaar samen met ouders. Zie hier.